• +48 801 359 456
  • elwiko@elwiko.pl

Współczesny przemysł dokłada wszelkich starań, aby wyprodukowane maszyny miały ściśle określony, przewidywalny cykl życia, po przekroczeniu którego, najlepszym rozwiązaniem z punktu ekonomicznego, powinien być zakup nowego urządzenia. Takie podejście nie sprawdza się jednak w przypadku UTB z uwagi na wysoką cenę nabycia. Koszt zakupu suwnicy, żurawia, podestu ruchomego to poważna inwestycja i wydatek wielu tysięcy Euro. W związku z tym faktem, Elwiko wychodzi naprzeciw potrzebom swoich obecnych jak i przyszłych klientów.

Jesteśmy wiodącą firmą w Polsce obliczającą stopień wykorzystania resursu. Zbieramy dane i dokonujemy analizy dokumentacji urządzenia. Na tej podstawie możemy obliczyć resurs każdego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Wykonujemy także wszelką dokumentację wymaganą przez Dozór Techniczny w tematyce resursów.

Osiągnięcie resursu traktujemy jako sygnał i kolejny przystanek na osi życia maszyny, który dzięki terminowo wykonanym przeglądom specjalnym (ocena stanu technicznego urządzenia), wskaże nowy bezpieczny okres eksploatacji urządzenia.

Mamy wieloletnie doświadczenie i wiemy, że przegląd specjalny zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego budzi często wiele wątpliwości i obaw eksploatującego.

Znakomita większość urządzeń produkowanych nawet w latach 50-60 posiada w swoich dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR) wytyczne dotyczące tzw. napraw głównych. Te zalecenia to dla nas nic innego jak obecnie używane wyrażenia resursu i przeglądu specjalnego. Zakres przeglądu specjalnego, o ile nie został opisany przez producenta urządzenia w dokumentacji, powinien zostać określony przez osobę kompetentną. W tej kwestii służymy pomocą nie tylko w zakresie doradztwa czy interpretacji skomplikowanych, wciąż zmieniających się przepisów prawa, ale przede wszystkim w profesjonalnym, terminowym wykonaniu przeglądów specjalnych. Zapraszamy do współpracy!