• +48 801 359 456
  • elwiko@elwiko.pl

Urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcjami eksploatacji, a także użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku Urządzeń Transportu Bliskiego wyposażonych w aparaty elektryczne, eksploatujący zapewnia między innymi wykonywanie i udokumentowanie specjalistycznych pomiarów elektrycznych, które nie tylko umożliwiają wykrycie usterek, ale także zapobiegają ich przykrym konsekwencjom. Wychodząc naprzeciw normom i przepisom bezpieczeństwa oraz oczekiwaniom klientów, Elwiko oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie pomiarów elektrycznych:

  • Oględziny instalacji elektrycznej;
  • Sprawdzenie ciągłości przewodów;
  • Badanie uziomów;
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych;
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych;
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu 1 fazowego;
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu 3 fazowego;
  • Badanie wyłączników RCD;
  • Pomiar natężenia oświetlenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy najwyższą jakość realizacji zleceń dzięki kompleksowemu i merytorycznemu przygotowaniu (zbudowanym na bazie udokumentowanych uprawnień SEP jak i wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników), szybką reakcję na zgłoszenie oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia.