• +48 801 359 456
  • elwiko@elwiko.pl

Świadczymy usługi w branży, która obejmuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych (tj. kontrolę, obsługę i zarządzanie zaopatrzeniem w wodę, gaz, prąd oraz ogrzewanie). Pomagamy naszym Klientom optymalizować koszty, zmniejszyć awaryjność urządzeń oraz zwiększyć ich efektywność pracy. W ramach nowoczesnego utrzymania ruchu możemy wyodrębnić najważniejsze cele, które są realizowane przez służby utrzymania ruchu. Należą do nich:

  • konserwacje, remonty, przeglądy maszyn i urządzeń,
  • bieżące usuwanie awarii, naprawa suwnic, żurawi, wózków podnośnikowych, podestów ruchomych, dźwigników i innych urządzeń oraz dbanie o prawidłowe działanie maszyn,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy.

Modernizacja i konserwacja maszyn dla utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu obejmuje również przeglądy i konserwacje okresowe. Pomagają one w zachowaniu właściwego stanu technicznego urządzeń. Dzięki temu można ograniczyć zagrożenia wynikające z ich eksploatacji, wydłużyć żywotność oraz uniknąć kosztownych przestojów będących wynikiem awarii. Ich konserwacja musi być regularnie wykonywana przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT.

Serwis i remonty kapitalne urządzeń transportu bliskiego i ciągłego

Prace takie jak modernizacja suwnic, czy innych urządzeń dźwignicowych wykonywane są m.in. w celu:

  • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii,
  • zwiększenia wydajności pracy poprzez polepszenie parametrów (zmianę sposobu sterowania, zmianę prędkości mechanizmów),
  • zmniejszenia kosztów poprzez zastosowanie komponentów zużywających mniej prądu czy uniknięcie kosztownych przestojów będących wynikiem awarii,
  • zwiększenia komfortu użytkowania poprzez zmianę sposobu sterowania czy zmianę prędkości mechanizmów,
  • zwiększenia bezpieczeństwa pracy,
  • wydłużenia ich żywotności.

Ponadto, pomagamy przy uzgadnianiu dokumentacji modernizacyjnej w UDT oraz skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu wniosków do UDT. Uczestniczymy również w badaniach odbiorczych z UDT wykonywanych po naprawach czy modernizacjach i dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.