• +48 801 359 456
  • elwiko@elwiko.pl

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt 1.

Przedsiębiorstwo ZUH ELWIKO Stanisław Dropik realizuje projekt

nr RPZP.01.01.00-32-0011/18

pod nazwą „Badania nad opracowaniem innowacyjnych urządzeń celem wprowadzenia nowych produktów i znaczącego udoskonalenia usług świadczonych przez przedsiębiorstwo ZUH ELWIKO STANISŁAW DROPIK”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest znaczące udoskonalenie świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad możliwością skonstruowania urządzeń o parametrach i funkcjonalnościach odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorcy, jak również opracowanie i wykonanie prototypów zaprojektowanych urządzeń i walidacja rozwiązania w warunkach rzeczywistych. W wyniku projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową oraz procesową. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego – zaawansowane wyroby metalowe, tym samym znacząco przyczynia się do wzrostu konkurencyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Dodatkowo wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku woj. zachodniopomorskiego, jako regionu sprzyjającemu wdrażaniu innowacyjnych, zgodnych ze światowymi trendami rozwiązań produktowych.

Całkowita wartość projektu: 879 375,66 PLN

Wartość dofinansowania: 499 237,32 PLN

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt 2.

 

Przedsiębiorstwo ZUH ELWIKO Stanisław Dropik realizuje projekt

 

nr RPZP.01.01.00-32-0024/20

 

pod nazwą „Badania nad opracowaniem innowacyjnego sterowania urządzeń dźwigowych w firmie ZUH ELWIKO STANISŁAW DROPIK w Szczecinie”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad możliwością skonstruowania innowacyjnego sterowania urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu czujników laserowych w systemach kontroli wind, które odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby firmy w zakresie świadczenia usług produkcji, instalacji oraz konserwacji urządzeń dźwigowych (wind), jak również opracowanie i wykonanie prototypowego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w warunkach rzeczywistych. Celem realizacji projektu jest znaczące udoskonalenie świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad możliwością skonstruowania innowacyjnego rozwiązania o parametrach i funkcjonalnościach odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorcy oraz walidacja rozwiązania w warunkach rzeczywistych. Rozwiązanie ma być wdrożone w działalności Wnioskodawcy uatrakcyjniając ofertę przedsiębiorcy i odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby rynku. W wyniku projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową oraz procesową. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego, tym samym znacząco przyczynia się do wzrostu konkurencyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Dodatkowo wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku woj. zachodniopomorskiego, jako regionu sprzyjającemu wdrażaniu innowacyjnych, zgodnych ze światowymi trendami rozwiązań produktowych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 215 928,56 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 129 448,56 PLN

 

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt 3.

 

Przedsiębiorstwo ZUH ELWIKO Stanisław Dropik realizuje projekt

 

nr RPZP.01.05.00-32-S005/20

 

pod nazwą „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności ZUH Elwiko poprzez wdrożenie innowacyjnych usług obsługi budowy i remontów statków”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Elwiko na rynku krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie utrzymania ruchu i obsługi technicznej budowy i remontów statków. Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych: wdrożenie nowych dotychczas nie świadczonych przez konkurencyjne firmy z branży usług oraz istotne udoskonalenie usług obecnie wykonywanych przez Wnioskodawcę dla branży stoczniowej. Realizacja przedsięwzięcia wynika wprost ze zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych Wnioskodawcy oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby docelowych klientów oraz rynku - przemysłu stoczniowego. Projekt przyczyni się w sposób bezpośredni do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskiej gospodarki, jej unowocześnienia na tle kraju.

Całkowita wartość projektu: 2 276 115,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 798 975,00 PLN