Projekty unijne

fundusze-komplet

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy

Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.04.00-32-0095/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 267 412,44 zł

 

Fundusze Europejskie, Pomorze zachodnie, Unia Europejska

Firma ELWIKO systematycznie dba o swój rozwój i wychodzi poza środowisko lokalne. Jedną z inicjatyw, jaką podjęliśmy w tym celu, jest udział w projekcie unijnym pod nazwą: „Badania nad opracowaniem innowacyjnych urządzeń celem wprowadzenia nowych produktów i znaczącego udoskonalenia usług świadczonych przez przedsiębiorstwo ZUH ELWIKO STANISŁAW DROPIK”. 

Celem realizacji projektu jest znaczące udoskonalenie świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad możliwością skonstruowania urządzeń o parametrach i funkcjonalnościach odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorcy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • technologie przetestowane/gotowe do wdrożenia.

 Całkowita wartość projektu: 1 343 794,83 zł. Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 702 163,06 zł

 

Firma ELWIKO systematycznie dba o swój rozwój i wychodzi poza środowisko lokalne. Jedną z inicjatyw, jaką podjęliśmy w tym celu, jest udział w projekcie unijnym pod nazwą: „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik”. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przyznano je firmie z ramienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie kategorii: „Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.”

 

Dofinansowanie unijne stanowi znaczną część wszystkich kosztów, jakie firma ELWIKO ponosi na realizację założeń projektu. Kwota ta wynosi 948 534,99 zł. Całkowita wartość projektu to: 3 071 396,10 zł.

Cele główne i szczegółowe

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ELWIKO na rynku międzynarodowym. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji modułowych szybów windowych. Jego realizację umożliwiają sprecyzowane cele szczegółowe:

  • poszerzenie oferty o nowy innowacyjny produkt,
  • wdrożenie opracowanej przez zespół konstruktorów firmy technologii produkcji modułowych szybów windowych.

Zakładane rezultaty, jakie chcemy uzyskać w wyniku realizacji zadań to:

  • wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i nie technologicznej,
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych produktów,
  • wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

 

Specjalnością firmy ELWIKO jest dystrybucja i modernizacja suwnic, żurawi samojezdnych, konstrukcje stalowe, a także regały magazynowe, wyposażenie warsztatu samochodowego i wiele innych. Wszystkie nasze usługi oraz oferowane produkty znajdują zastosowanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Mamy nadzieję, że udział w projekcie unijnym pozwoli nam zaprezentować się szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców nie tylko w kraju, ale również za granicą. Chcemy też dołożyć swoją cegiełkę do promowania regionu i poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia.

Zapytania ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu: Zapytanie ofertowe 1_1.5_2017

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu z dnia 20.12.2017: Zapytanie ofertowe 2_1.5_2017

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu z dnia 02.03.2018: Zapytanie ofertowe 3_1.5_2018

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu z dnia 23.03.2018: Zapytanie ofertowe 4_1.5_2018

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu z dnia 19.04.2018: Zapytanie ofertowe 5_1.5_2018

Zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu z dnia 19.04.2018: Zapytanie ofertowe 6_1.5_2018

Pytania i  wyjaśnienia

Wyjaśnienia do postępowania z dnia 19.04.2018 nr  5/1.5/2018

Wyniki postępowań:

DATA: 24.01.2018r

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 1/1.5/2017 na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego ELWIKO w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę FAJER ARTUR HIBNER z siedzibą w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 16A, 74-101 Gryfino

DATA: 24.01.2018r

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 2/1.5/2017 na wykonanie, dostawę, montaż i rozruch: Łoża specjalnego do budowy szybów (stół montażowy) oraz obrotnicy specjalnej do spawania szybów w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę Piotr Nowosad z siedzibą w Stargardzie przy ul. Wojciecha Kossaka 29, 73-110 Stargard.

DATA: 27.03.2018r.

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 3/1.5/2018 na dostosowanie hali przemysłowej oraz zaplecza socjalnego w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę TYMBUD Wojciech Szwech z siedzibą: ul. Dębowa 37, 09-400 Płock, Maszewo Duże

DATA: 19.04.2018r.

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 4/1.5/2018 na wykonanie, dostawę, montaż, rozruch i wykonanie dokumentacji rejestracyjnej suwnicy z innowacyjnym systemem serowania w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o., z siedzibą: 44-109 Gliwice, ul. Gaudiego 20

DATA: 28.05.2018r.

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 5/1.5/2018 na dostawę półautomatu spawalniczego o prądzie wyjściowym co najmniej 400A przy cyklu pracy 40 w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę Air Products Sp. z o.o., ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin

DATA: 28.05.2018r.

Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru nr 6/1.5/2018 na dostawę, montaż i rozruch przecinarki taśmowej pracującej w trybie automatu (automatyczne ruchy ramienia i ryglowanie imadła hydraulicznego) w ramach projektu pn. „Budowa w Szczecinie zakładu produkcji innowacyjnych modułowych szybów windowych przez Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik” do realizacji niniejszego zamówienia wybrano firmę Sanistal Sp. z o.o., ul. Gryfińska 44, 70-772 Szczecin