Utrzymanie ruchu: naprawa suwnic i konstrukcji stalowych

Świadczymy usługi w branży, która obejmuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych (tj. kontrolę, obsługę i zarządzanie zaopatrzenia w wodę, gaz, prąd oraz ogrzewanie). Pomagamy naszym Klientom optymalizować koszty, zmniejszyć awaryjność urządzeń oraz zwiększyć ich efektywność pracy.

W ramach nowoczesnego utrzymania ruchu możemy wyodrębnić najważniejsze cele, które są realizowane przez służby utrzymania ruchu. Należą do nich:

  • konserwacje, remonty i przeglądy maszyn i urządzeń,
  • bieżące usuwanie awarii, naprawa suwnic, żurawi, dźwigów i innych urządzeń oraz dbanie o prawidłowe działanie maszyn,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy.

Modernizacja i konserwacja maszyn dla utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu obejmuje również przeglądy i konserwacje okresowe. Pomagają one w zachowaniu właściwego stanu technicznego urządzeń. Dzięki temu można ograniczyć zagrożenia wynikające z ich eksploatacji, wydłużyć żywotność oraz uniknąć kosztownych przestojów będących wynikiem awarii.

Ponadto zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.), niektóre urządzenia objęte są dozorem technicznym. Ich konserwacja musi być regularnie wykonywana przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT.

 

Grupy urządzeń objętych dozorem technicznym to m.in.:

Nasza działalność obejmuje wykonywanie przeglądów i konserwacji powyższych urządzeń, a także trawers, zawiesi i trawers obrotowych.

Serwis i remonty kapitalne konstrukcji stalowych

Prace takie jak modernizacja suwnic, czy innych urządzeń dźwignicowych wykonywane są m.in. w celu:

  • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii,
  • zwiększenia wydajności pracy – poprzez polepszenie parametrów (zmianę sposobu sterowania, zmianę prędkości mechanizmów),
  • zwiększenia oszczędności – poprzez zastosowanie komponentów zużywających mniej prądu czy uniknięcie kosztownych przestojów będących wynikiem awarii,
  • polepszenia komfortu użytkowania – poprzez zmianę sposobu sterowania czy zmianę prędkości mechanizmów,
  • zwiększenia bezpieczeństwa pracy,
  • wydłużenia ich żywotności.

Pomagamy przy uzgadnianiu dokumentacji modernizacyjnej w UDT i skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu wniosków do UDT. Uczestniczymy również w badaniach odbiorczych z UDT wykonywanych po naprawach czy modernizacjach i dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.