Resurs Urządzeń Transportu Bliskiego

 

Resurs-obowiązki użytkownika

W związku ze zmianą w przepisach w sprawie eksploatacji dźwignic informujemy Państwa, że weszło w życie rozporządzenie w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Poz. 2176 z 30.10.2018r.), które wprowadza pojęcie resursu.

Nakłada to na użytkownika obowiązek oceny stanu technicznego każdego posiadanego urządzenia podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 667).

 

Oferujemy:

Zebranie danych od klienta oraz analizę dokumentacji urządzenia

Obliczenie resursu każdego rodzaju urządzeń dźwigowych i dźwignicowych

Wykonanie dokumentacji wymaganej przez Dozór Techniczny dotyczącej resursu

Sporządzenie raportu z zaleceniami do przeglądu specjalnego — w przypadku osiągnięcia resursu urządzenia

Modernizacje, naprawy i remonty dźwignic