Resurs urządzeń transportu bliskiego

Nasza firma podejmuje się wszelkich prac związanych z obliczaniem i wykonywaniem dokumentacji resursu wszystkich urządzeń transportu bliskiego.

Czym jest resurs? Według definicji są to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Mówiąc prościej, resurs to inaczej żywotność urządzenia.

Jeśli poszukujecie firmy, która podejmie się przeprowadzenia procesu określenia resursu dla Waszych urządzeń, to nasza firma ma pod tym względem bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy wiodącą firmą na polskim rynku obliczającą stopień wykorzystania resursu. Zbieramy dane i dokonujemy analizy dokumentacji urządzenia. Na tej podstawie możemy obliczyć resursu każdego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Wykonujemy także dokumentację wymaganą przez Dozór Techniczny dotyczącą resursu.

Resurs-obowiązki użytkownika

Rozporządzenie w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Poz. 2176 z 30.10.2018 r.) nakłada na użytkownika obowiązek oceny stanu technicznego każdego posiadanego urządzenia podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 667).