Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony chroniona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i tym samym stanowi własność Zakładu Usługowo-Handlowego ELWIKO Stanisław Dropik albo została mu zgodnie z prawem udostępniona. ELWIKO udziela prawa do kopiowania, wydruku oraz rozprowadzania materiałów zawartych na niniejszej stronie tylko w przypadkach gdy materiały wykorzystywane będą do użytku prywatnego , niekomercyjnego oraz każdorazowo podane zostanie źródło ich pochodzenia. W przypadkach gdy materiały wykorzystywane będą w celach innych niż innych powyższe konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody firmy ELWIKO.

 • Zarządzanie jakością

  Elwiko stosuje system zarządzania jakością ISO 9001

  Firma ELWIKO wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004

 • Kontakt

  Zakład Usługowo - Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

  Biuro:ul. Antosiewicza 1
   71-642 Szczecin
  Infolinia:801 359 456
  (801 ELWIKO)
  Tel.:91 810 10 20
  Fax:91 810 10 22
  E-mail:elwiko@elwiko.pl