Utrzymanie ruchu


Nasza działalność obejmuje kompleksową obsługę techniczną przedsiębiorstw.

Świadcząc usługi utrzymania ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych (tj. kontrolę, obsługę i zarządzanie zaopatrzenia w wodę, gaz, prąd oraz ogrzewanie), pomagamy naszym Klientom optymalizować koszty, zmniejszyć awaryjność urządzeń oraz zwiększyć ich efektywność pracy.

W ramach nowoczesnego utrzymania ruchu możemy wyodrębnić najważniejsze cele, które są realizowane przez służby utrzymania ruchu, a należą do nich:

 • konserwacje, remonty i przeglądy maszyn i urządzeń,
 • bieżące usuwanie awarii oraz dbanie o prawidłowe działanie maszyn,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy,

Konserwacje okresowe

Przeglądy i konserwacje okresowe pomagają w utrzymywaniu urządzeń we właściwym stanie technicznym. Dzięki temu można ograniczyć zagrożenia wynikające z ich eksploatacji, wydłużyć żywotność oraz uniknąć kosztownych przestojów będących wynikiem awarii.

Ponadto zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.), niektóre urządzenia objęte są dozorem technicznym i ich konserwacja musi być regularnie wykonywana przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT.

Grupy urządzeń objętych dozorem technicznym to m.in.:

 • urządzenia transportu bliskiego UTB: suwnice, żurawie stacjonarne, żurawie samojezdne, wciągniki, wciągarki, układnice, podesty ruchome, schody ruchome, chodniki ruchome, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, dźwigi (windy), wózki jezdniowe podnośnikowe
 • dźwigniki samochodowe
 • urządzenia ciśnieniowe

Nasza działalność obejmuje wykonywanie przeglądów i konserwacji powyższych urządzeń, a także trawers, zawiesi i trawers obrotowych.

Naprawy, modernizacje, remonty kapitalne

Prace tego typu wykonywane są m.in. w celu:

 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii
 • zwiększenia wydajności pracy- poprzez polepszenie parametrów (zwiększenie udźwigu i wysokości podnoszenia, zmianę sposobu sterowania, zmianę prędkości mechanizmów)
 • zwiększenia oszczędności- poprzez zastosowanie komponentów zużywających mniej prądu czy uniknięcie kosztownych przestojów będących wynikiem awarii
 • polepszenia komfortu użytkowania- poprzez zmianę sposobu sterowania czy zmianę prędkości mechanizmów
 • zwiększenia bezpieczeństwa pracy
 • wydłużenia ich żywotności

Pomagamy przy uzgadnianiu dokumentacji modernizacyjnej w UDT, skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu wniosków do UDT oraz uczestnictwo w badaniach odbiorczych z UDT wykonywanych po naprawach czy modernizacjach i dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.