Naprawy, modernizacje, remonty kapitalne

Nasza działalność obejmuje wykonywanie napraw, modernizacji i remontów kapitalnych urządzeń transportu bliskiego, takich jak np. suwnice, żurawie, wciągniki, podesty ruchome czy dźwigniki.

Prace tego typu wykonywane są m.in. w celu:

 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii
 • zwiększenia wydajności pracy- poprzez polepszenie parametrów (zwiększenie udźwigu i wysokości podnoszenia, zmianę sposobu sterowania, zmianę prędkości mechanizmów)
 • zwiększenia oszczędności- poprzez zastosowanie komponentów zużywających mniej prądu czy uniknięcie kosztownych przestojów będących wynikiem awarii
 • polepszenia komfortu użytkowania- poprzez zmianę sposobu sterowania czy zmianę prędkości mechanizmów
 • zwiększenia bezpieczeństwa pracy
 • wydłużenia ich żywotności

Pomagamy przy uzgadnianiu dokumentacji modernizacyjnej w UDT, skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu wniosków do UDT oraz uczestnictwo w badaniach odbiorczych z UDT wykonywanych po naprawach czy modernizacjach.

Maszyny po dokonanych naprawach lub modernizacjach muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące BHP, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (do pobrania tutaj) , wprowadzającemu do polskiego prawodawstwa postanowienia Dyrektywy Narzędziowej. Natomiast w przypadku dużych modernizacji, skutkujących powstaniem praktycznie nowego urządzenia, konieczne jest aby urządzenie to było zgodne z wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – (do pobrania tutaj).

Oferujemy również wykonywanie konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym, a także ich projektowanie, wytwarzanie i montaże oraz organizację szkoleń z obsługi, jak również dostawy i montaże systemów zasilania, sterowania radiowego, torowisk wraz z konstrukcjami nośnymi, a także osprzętu.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kadry do wykonywania powyższych prac, a także niezbędne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapewniamy:

 • najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości (potwierdzone uzyskaniem certyfikatów ISO)
 • krótkie terminy realizacji

Aby móc przygotować ofertę, prosimy o przesłanie do nas zapytania ofertowego na adres zapytanie@elwiko.pl lub kontakt telefoniczny z biurem czy też doradcą techniczno-handlowym z danego obszaru.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 • Zarządzanie jakością

  Elwiko stosuje system zarządzania jakością ISO 9001

  Firma ELWIKO wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004

 • Kontakt

  Zakład Usługowo - Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

  Biuro:ul. Antosiewicza 1
   71-642 Szczecin
  Infolinia:801 359 456
  (801 ELWIKO)
  Tel.:91 810 10 20
  Fax:91 810 10 22
  E-mail:elwiko@elwiko.pl