Dostosowanie urządzeń do minimalnych wymagań dotyczących BHP

W celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn jako narzędzi pracy- wszelkie maszyny (i inne urządzenia techniczne, a także narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy) powinny być do niej właściwie dobrane lub odpowiednio przystosowane.

Minimalne wymagania dotyczące BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (do pobrania tutaj), wprowadzające do polskiego prawodawstwa postanowienia Dyrektywy Narzędziowej.

Nasza działalność obejmuje wykonywanie opracowań oceny spełnienia przez maszyny minimalnych wymagań dotyczących BHP, a także dostosowywanie urządzeń do tych wymagań. Pomagamy także przy skompletowaniu wymaganej dokumentacji, przygotowaniu wniosków do UDT oraz uczestnictwo w badaniach odbiorczych z UDT, wykonywanych po naprawach czy modernizacjach.

Oferujemy również projektowanie, wytwarzanie, montaże, remonty, modernizacje oraz konserwacje urządzeń transportu bliskiego, jak również dostawy i montaże systemów zasilania, sterowania radiowego, torowisk wraz z konstrukcjami nośnymi, a także osprzętu.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kadry do wykonywania powyższych prac, a także niezbędne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości (potwierdzone uzyskaniem certyfikatów ISO).

Aby móc przygotować ofertę, prosimy o przesłanie do nas zapytania ofertowego na adres zapytanie@elwiko.pl lub kontakt telefoniczny z biurem czy też doradcą techniczno-handlowym z danego obszaru.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 • Zarządzanie jakością

  Elwiko stosuje system zarządzania jakością ISO 9001

  Firma ELWIKO wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004

 • Kontakt

  Zakład Usługowo - Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

  Biuro:ul. Antosiewicza 1
   71-642 Szczecin
  Infolinia:801 359 456
  (801 ELWIKO)
  Tel.:91 810 10 20
  Fax:91 810 10 22
  E-mail:elwiko@elwiko.pl